Dokter Luc Oeyen
Van Diepenbeeckstraat 10   
2018 Antwerpen
Tel 03/230 07 42

Praktijkuren

Maandag 14:00 - 20:00
Dinsdag 16:00 - 22:00
Woensdag 12:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 14:00 16:00 - 22:00
Vrijdag 10:00 - 18.00

Consultatie ENKEL op afspraak


 

OPEN VACATURES

 

NIEUWS

 

Visie

Dr. Luc Oeyen streeft naar welzijn voor elke vrouw ongeacht haar leeftijd, sociale afkomst, nationaliteit of religie. Iedere patiënte verdient een persoonlijke aanpak van haar klachten.

Er is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen arts en patiënte wat betreft gezondheid, ook op preventief vlak.

Hij werkt volgens de inzichten van de ‘evidence-based medicine’; volgens de huidige medische inzichten.

De dokter erkent dat gezondheid niet alleen wordt bepaald door de afwezigheid van ziekte, maar ook door psychosociale, maatschappelijke en milieufactoren.

Hij is bereid met de huisarts samen te werken op een efficiënte manier en met wederzijds respect. Onder bepaalde omstandigheden zal Dr. Oeyen genoodzaakt zijn om zijn patiënte door te sturen naar een andere specialist. Dit zal bij voorkeur iemand zijn die verbonden is aan het ‘Medisch Instituut St. Augustinus in Wilrijk’. Dit zal steeds gebeuren na grondig overleg met de patiënte.


Thuis bevallen

Een geneesheer-specialist mag bij wet geen huisbezoeken afleggen. Patiënten die willen thuis bevallen zijn dus aangewezen op de hulp van een huisarts of zelfstandige vroedvrouw. Zij blijven echter welkom bij Dr. Oeyen voor een prenataal onderzoek.